”Svenska teknikföretag har möjlighet att verkligen göra skillnad”

Erik Olin revisor och partner Deloitte
Erik Olin, partner Deloitte och specialist inom teknik, media och telekom.

I årets Sweden Technology Fast 50 ser vi en ökad andel bolag som bidrar till att digitalisera vår vardag. Betallösningar från Swish, digital posthantering från Kivra, SMS-parkering från Inteleon och smart belysning från Plejd är några exempel. Framväxten av så många smarta lösningar ser jag som ett tydligt bevis på Sveriges starka företagande, och på vår position som ett samhälle i digitaliseringens framkant.

Sverige har under lång tid varit en ledande nation på den globala tech-arenan. Svensk ingenjörskonst, entreprenörskraft och tidig global expansion är typiska drag som gjort oss framgångsrika historiskt. För att lyckas framöver är det viktigt att ha en tydlig strategi som tar bolaget genom kortsiktiga motgångar. Mindre företag är ofta mer känsliga för teknikskiften och konjunktursvängningar, men det är också något som driver disruption. Att ha tillgång till finansiella muskler ihop med en förmåga att driva långsiktig utveckling är viktiga byggstenar för att kunna nyttja de tillfällen som dyker upp när marknaden börjar svikta.

I en tid av digitalisering kommer teknik att fortsatt vara en viktig faktor för att transformera affärsmodeller, företag och organisationer. Men teknik kan också vara lösningen på många av våra globala utmaningar inom miljö, fattigdom och hälsa. Här har svenska företag en stor möjlighet att verkligen göra skillnad, och samtidigt driva globalt framgångsrika verksamheter som sätter Sverige på kartan.