Readly

Den egenutvecklade applikationen Readly erbjuder läsare obegränsad digital tillgång till internationella magasin och tusentals dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

Readly erbjuder ett antal svenska dagstidningar i samma abonnemang. Företaget lanserades i mars 2013 i Växjö, där utveckling av tjänsten fortfarande sker. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Idag har Readly International kontor i Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA.