Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash.

Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället, till exempel sprängämnen och narkotika.

serstech winner

Serstechs distributörer och partner är spridda världen över. Bolaget grundades 2006 och är idag noterat på Nasdaq First North. Huvudkontor ligger i Lund och tillverkning sker i Sverige.