Strossle

Strossle har utvecklat en widget som läggs under inlägg i syfte att rekommendera ytterligare innehåll till användaren. Det anpassade innehållet genereras genom kriterier såsom vad besökaren tidigare klickat på, vad som är populärt och vad som trendar på sociala medier.

Strossle International grundades i Sverige år 2013 av entreprenörer med omfattande mediebakgrund. Den gemensamma uppfattningen var att mediebranschen förlorade kunder på grund av sin konservativa syn på teknik och affärsmodeller.

Företaget har idag kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Amsterdam, Madrid och New York.